Supermapa.sk

 

ADRESA

 • BEMISTAV, s.r.o.
 • Martinová 65
 • 951 88 Lúčnica nad Žitavou
 • Slovenská republika

 

KONTAKT

 • +421 905 246 953
 • bemistav@bemistav.sk

 

BANKA

 • Prima banka Slovensko, a. s.
 • Číslo účtu: 2251915001 / 5600
 • SWIFT: SUBASKBX
 • IBAN: SK18 5600 0000 0022 5191 5001

 

 • IČO: 44740433
 • DIČ: 2022804531
 • IČ DPH: SK2022804531
 • 102, New York
 • +012 456 7890
 • contact@everislabs@gmail.com
 
 • 102, New York
 • +012 456 7890
 • contact@everislabs@gmail.com

 

 • +421 908 155 452
 • bemistav@bemistav.sk
 
 • 102, New York
 • +012 456 7890
 • contact@everislabs@gmail.com
 
 • 102, New York
 • +012 456 7890
 • contact@everislabs@gmail.com